Van engineering tot productie

Product Engineering is één van de drijvende krachten binnen Triple Audio. Voor behoeften bij onze relaties hebben we al veel producten ontwikkeld. Door gestructureerde productielijnen binnen Triple Audio zorgen we voor perfecte producten, welke volledig aansluiten bij de wens en behoefte van de gebruikers.

Hierbij gaat het zowel om volledige hardware (mechanica, ICT, Electronica) als maatwerk software applicaties welke voor de intuïtieve bediening van de gerealiseerde producten zorgt. Intern beschikt Triple Audio over diverse eigen productielijnen, hierin kan zowel custom als seriematig worden geproduceerd middels gestructureerde productieprocessen. Door een geavanceerd Quality Control systeem volgens
lean manufacturing principes is Triple Audio in staat uiterst kritische apparatuur van zeer hoge kwaliteit te ontwerpen, fabriceren en onderhouden. 

De levensloop van een product begint al op de tekentafel, bij Triple Audio meestal de 3D virtual prototyping omgeving, in deze stap wordt al zorgvuldig rekening gehouden met het gewenste resultaat en de productiemethoden. De ontwerpers hebben hierbij nauw overleg met de collega’s van productie. Het bouwproces verloopt identiek en genormaliseerd door middel van de vastgestelde realisatiebeschrijving, het proces bestaat uit gescheiden deelproducten welke aan het eind van het proces samen gevoegd word tot één compleet geheel. Elk deel van het proces wat is afgerond, wordt ondertekend door de uitvoerende technicus zodat bij het eind proces een compleet overzicht is van de afgeronde deelproducten.

Elke fase kent in de productielijn afzonderlijke kwaliteitscontroles en meetmomenten om optimale kwaliteit te kunnen garanderen. Aan het einde van het bouwproces wordt afgesloten met een inbrand-periode en finale controle. De door Triple Audio gerealiseerde producten worden over de hele wereld geleverd, waardoor hoogwaardige kwaliteit een speerpunt is.

Triple Audio kan niet-alledaagse oplossingen inzetten waar deze specifiek meerwaarde kunnen geven in een bepaald proces en is in staat om een zeer breed georiënteerde markt te bedienen vanuit een groot bestand van toeleveranciers en specialisten.