Omrop Fryslân vernieuwd HF Post in Leeuwarden

Omrop Fryslân heeft samen met Triple Audio de HF post op de Achmea toren in Leeuwarden vernieuwd. De hoogte van de toren is maar liefst 125 meter en heeft een bereik door de hele provincie Fryslân incl. de Waddeneilanden.

Eén van de aanleidingen hiertoe is het in gebruik stellen van de DAB+ zenders die een aantal van de toegepaste reportagefrequenties stoort. Door gebruik te maken van de breedband ontvangers zijn breedbandig en programmeerbaar tussen de 174 – 230 MHz en zeer hoogwaardige log periodische Kathrein richtantennes is Omrop Fryslân goed voorbereid op een eventuele storing.

Op de HF post zijn vier breedband diversity ontvangers, twee mob retourkanaal zenders, twee TV link en drie roteren beschikbaar die allemaal vanuit de studio remote bediend kunnen worden. De remote besturing over IP wordt met het codec management/HF remote software pakket op afstand bedient. De interface naar de apparatuur op de HF post is gerealiseerd op de basis van de Sonifex Redbox RB-IPE. De RB-IPE voorziet in GPI, GPO, A/D en D/A poorten die door MDC.net bestuurd en uitgelezen worden. Voor de realisatie van de HF post in Leeuwarden zijn drie stuks RB-IPE geplaatst.

De volledige HF post is bij Triple Audio voorbereid, getest en afgenomen door de Omrop Fryslân. Na deze pre turn-key oplevering heeft Omrop Fryslân de HF post zelf omgebouwd en heeft Triple Audio de laatste wijzigingen in de bestaande installatie uitgevoerd. Door de juiste inzet is het hele project snel en efficiënt uitgevoerd.


Category: